Bijzondere tijden oorzaak digitale ALV 17 juni 20:00

Door: Jan Anton Koers
Gescrheven op: 17-06-2020 08:00 Bijgewerkt op: 18-11-2020 11:46

BESTE LEDEN,
Wij leven op dit moment in een spannende en onzekere tijd. De regering is van mening dat de maatregelen die tot nu toe genomen zijn succes hebben. Maar over of voorbij is het nog niet, dus de 1,5 meter economie blijft gehandhaafd tot nader orde. Ook grote evenementen worden nog niet toegestaan. Daarom hebben we als netwerk besloten om onze ALV niet op locatie te gaan organiseren. De risico’s zijn te groot. Via het internet zullen wij daarom een wat uitgeklede ALV organiseren. De noodzakelijke zaken zoals bestuursverkiezing en kiezen van de kandidaten die wij graag namens ons netwerk op de lijst willen hebben voor de komende Tweede Kamer Verkiezingen zijn onderwerp van gesprek. Helaas is het ook niet mogelijk geweest om een normale kascontrole te organiseren. Wij vragen hiervoor dan ook uw begrip. Op de volgende ALV in de herfst op locatie zullen wij hier aandacht aan besteden.
De sfeer in ons Netwerk is goed. Het kabinet en daarmee onze mensen in de landelijke politiek doen hun uiterste best. Idem voor onze mensen in de plaatselijke politiek. Wij kunnen nu door deze vorm van vergaderen geen ruimte geven aan nieuws uit de fracties. Daarom hebben wij onze fractievoorzitters en wethouders gevraagd een info te schrijven voor ons eerste Nieuwsblad. Wij hopen u hiermede van dienst te zijn.
Landelijk staan wij in de peilingen er goed voor en zouden wij een aanzienlijke winst in zetels krijgen, maar het is een momentopname en de komende verkiezingen zijn niet vandaag. Daarom zouden wij het bijzonder op prijs stellen als wij als Netwerk Zuidoost Friesland er in zouden slagen enkele kandidaten op de landelijke verkiezingslijst te krijgen, zodat wij goed vertegenwoordigd worden in Den Haag.
Laten wij hopen en er met zijn allen aan mee werken dat wij de grootste landelijke partij bij de komende verkiezing worden.
Wij blijven ons best doen en graag tot de komende ALV op 17 juni met liberale groeten,
Namens het Bestuur
Jan Anton Koers - Voorzitter